Vergoeding

 

Een exacte opgave van kosten is gezien de veelheid van mogelijkheden en oplossingen onmogelijk, zonder eerst

intakegesprek te houden.

 

Graag wijzen wij u er op dat de mogelijkheid bestaat van vergoeding door uw ziektekostenverzekeraar bestaat, indien

u ons benadert op basis van een verwijzing door huisarts of specialist. In hoeverre dat in uw geval van toepassing is hangt

af van uw wijze van verzekering, ziekenfonds of particulier en eventueel van de door u afgesloten polis.

Wij zijn gemachtigd voor een 40 tal maatschappijen om de vergoeding rechtstreeks bij uw maatschappij te declareren

 

Wij zijn o.a leverancier voor:

  I.A.K

  V.G.Z

  C.Z. Tilburg

  Zilveren kruis Achmea

  Groenland Achmea

  Geove R.Z.G

  Avitea